Skip to main content

Invitasjon til "Åpen dag"

Er du interessert i å høre mer om hverdagen i en montessoriskole, og hva montessoripedagogikk går ut på? Lørdag 30. september kl 12:00 - 15:00 inviterer vi til "Åpen dag" på Eltoft Montessoriskole.


Velkommen til:

  • Nye og gamle elever

  • Førskolebarn

  • Elever som vurderer å søke til nytt skoleår

  • Foreldre, foresatte, besteforeldre, oldeforeldre og alle interesserte

  • Søknadsfrist for skoleåret 24-25 er 1.11.23 Vi tar inn elever fra 1-7. trinn

  • Det blir salg av mat og kaffe, samt at de eldste elevene har egen salgsbod

  • «Morgentur», vi stiller ferdig påkledd kl. 12:00 utenfor skolen

  • Klasserommene vil være åpne for besøk, utstillinger og presentasjoner

Velkommen til en hyggelig stund!
Hilsen elever og voksne ved Eltoft Montessoriskole