Heidi Rasmussen Åland

Kontaktlærer 5-7

Monja Lian

Kontaktlærer 4-7

Nina Elin Liland

Assistent

Børge Klevstad

Assistent/SFO

Frank Ulriksen

Assistent/SFO

Elin Grethe Lakselvhaug

kjøkkenansvarlig

Anne Fredriksen

Allmenlærer med tilleggsutdanning

Birgitte Krogtoft Lindgren

Spesialpedagog

Sondre Tofteberg

Vikariat allmennlærer

  • Mobil: 97755531

Håvard Heimark

Pedagog

    Lisa Martinsen

    Kontaktlærer 1.-3. trinn

    Frank Robert Svendsen

    Rektor