Elevene har gratis skolebuss uansett hvor de bor i Vestvågøy kommune.

Det verserer usikkerhet om hvorvidt elever ved Eltoft Montessoriskole får gratis skoleskyss eller ikke. Ifølge samferdselsavdelingen ved Nordland fylkeskommune er praksisen lik uansett om eleven går på Montessoriskole eller kommunal skole.

Uansett hvor eleven bor i Vestvågøy, er vedkommende altså garantert gratis skoleskyss til Eltoft Montessoriskole.

Retten til skoleskyss er hjemlet i grunnskolelovens paragraf 7:

«Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.»