Eltoft Montessoriskole har ledig vikariat for renholder i 75% stilling, samt tillkallingsvikar på SFO.

Eltoft Montessoriskole søker vikar for renholder, som er i foreldrepermisjon frem til skolestart 2022.

Tilredelse: snarest

Eltoft Montessoriskole er en privat skole i Steinfjorden. Vi har 48 elever og 14 ansatte.

Arbeidsoppgavene er daglig renhold av felles garderober, ganger, toaletter og klasserom. Samt personaldel med garderobe/toaletter, personalrom og kontorer. I tillegg er det rundvask av skolebygget i juni/juli. Arbeidsåret følger vanlig arbeidsår (ikke etter skoleruten)

Arbeidstiden vil være i skolens åpningstid.

Lønn etter KS sitt avtaleverk.

Vi trenger også tilkallingsvikar å SFO. Denne stillingen kan kombineres med jobben som renholder.

Mer informasjon om stillingene fås på tlf. 90369000.

Søknadskjema sendes til Eltoft Montessoriskole Steinfjordveien 291. 8360 Bøstad, eller sendes på e-post post@eltoftmontessoriskole.no

Søknadsfrist 1.12.21.