Skip to main content

Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU)

FAU består av klassekontaktene til alle trinn og fastsetter selv rammene for sine møter og organiseringen av disse. Møter arrangeres etter behov.


Årets FAU

KlassetrinnKlassekontaktVervVaraVerv
1. klasse
Kaja Stormo Grimstad
Leder
Gøran R. Åland
Kasserer
2. klasse
Ester Mora Lindgren
Steve Robertsen
3. klasse
Cecilie Bolle
Therese Krogtoft
4. klasse
Anette Larsen
Dugnadsansvarlig
Rudi Wulff
5. klasse
Laila Ulriksen
Sekretær
Kari-Lise Thue Sagen
6. klasse
Thor Hetzler
Are Lund
7. klasse
Robert Robertsen
Therese S. Klevstad

Valg av klassekontakter

1., 3. og 5. trinn blir valgt for 2 år, så de blir stående som klassekontakter for 2., 4. og 6. året etter. Da blir det valgt nye for 1., 3., 5. og 7. trinn.  Valg av klassekontakter gjøres på første foreldremøte om høsten. Valgkomiteen innstiller. Valgkomiteen består av klassekontakt og vara på 6. trinn (fjorårets 5. trinn)

De som har elever hos oss, må regne med at de blir valgt som klassekontakt i løpet av skoletiden til barna. Har de flere barn, opptil flere ganger.


FAU mandat og retningslinjer

Foreldremedvirkning i skolen utledes fra at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Lover og planer for skolen inneholder retningslinjer som er et fint utgangspunkt for å konkretisere mandat, roller og oppgaver.

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme foreldrenes felles interesser
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
 • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Forventninger FAU

 • Organisere kosekveld/sosialt arrangement 2 ganger pr år, på hvert klassetrinn. Små klasser kan da slås sammen.
 • Organisere bokvake/overnatting/spill, eller lignende for elevgruppa sammen med pedagog, dersom dette kommer på planen til pedagogene
 • Ha oversikt over FAU-skap og innkjøp for FAU
 • Koke kaffe, ordne kaker, frukt e.l på trinnmøter. - Juleavslutning
 • Foreldremøte. Første foreldremøtet om høsten organiseres av ansatte
 • Sommeravslutning
 • Velge ut 17. mai komité
 • Være med på organisering av dugnad
 • Organisere TV-aksjonen
 • Valgt representant stiller på styremøtene.
 • Godkjenne endringer på uteområdet.

Informasjon til nedlasting

Arbeidsfordeling ved juleavslutning

Arbeidsfordeling ved sommeravslutning

Arbeidsfordeling mellom skole og FAU ved storforeldremøte

Arbeidsfordeling mellom skole og FAU ved trinnmøter

Forventninger til FAU