Skip to main content

Leksehjelp

Montessoriskoler er i hovedsak leksefrie, men vi forventer at elevene leser fra 15. minutter til en halv time hver dag. Vi forventer også at «puggestoff», gloser og gangetabellen øves på hjemme.

Eltoft Montessoriskole ligger innenfor rammen for heldagsskole. Vår skoleuke er på 24 undervisningstimer. Minste-timetallet ligger på 22 timer. Det betyr at leksehjelpen ligger innenfor vårt ordinære timetall.