Skip to main content

SFO

Skolen tilbyr SFO etter skoleruta. Det betyr at vi har åpent alle skoledager, men ikke i skoleferier. I skoleferier er det mulig å søke om SFO- plass på Leknes skole.

Vi har SFO fra 07:15 - 07:50 hver morgen, ut fra innmeldt behov. På ettermiddagen fra skolens slutt, mandag til fredag kl 15:00 - 16:15. På onsdager er det kortdag på skolen og det er SFO fra 13.00-16.15.

SFO-plass koster kr. 1500,- og vi fakturerer i elleve måneder. Vi har ikke halv plass og gir ikke søskenmoderasjon.  Nytt fra skoleåret 22/23 er at, vi tilbyr gratis SFO for elever på 1. trinn.

Det finnes også tilskuddsordning. En SFO-plass skal ikke utgjøre mer en 6% av husstandens samlede personinntekt, 12% hvis du har 2 barn på SFO, og 18% ved kjøp av 3 plasser. Dette må det søkes om. Klikk her for mer informasjon.