Skip to main content

Tidligere stortingsmann Søren Fredrik Voie (H) fra Vestvågøy oppfordret allerede i desember 2002 foreldrene ved Eltoft skole til å starte privatskole, for å unngå de årlige truslene om nedleggelse. Voie mente privatskolene kunne være et korrektiv og en inspirasjon for offentlig skole.

Høsten 2012 ble dette på nytt aktualisert ved at rådmannen i Vestvågøy kommune foreslo å legge ned Eltoft og Opdøl skoler.

På denne bakgrunn er arbeidet med å realisere Montessoriskole på Eltoft startet. Vi har etablert driftsselskap som er registrert i Brønnøysundregisteret. Selskapet heter Eltoft Montessoriskole AS. Det er 100% eid av Steinfjorden Montessorilag.
Ved at to private non profit-organisasjoner overtar driften av Eltoft skole, vil en bidra til å redusere trykket i den kommunale økonomien, samtidig som en opprettholder et attraktivt omland til Leknes. Bygda vår Steinfjorden har så langt vært en attraktiv plass for både unge og eldre å bosette seg. Dette har vi sett ved at det stadig er mennesker som vil etablere seg her med hele sin familie. Noen velger å bygge nytt hus, andre kjøper seg et hus som allerede står her. Vår påstand er at skolen er «hjertet» i denne bygda, og en forutsetning for videre utvikling av bygda vår. Når Vestvågøy kommune ikke lenger hadde økonomi til å drive skolen videre, har bygda tatt den utfordringen det er å starte privatskole. For oss var det eneste alternativet i så måte å starte opp en Montessoriskole.

Eltoft Montessoriskole AS låner betydelige midler av lokalt næringsliv og privat personer, for å forskuttere nødvendige kostnader for å starte opp høsten 2014. Samlet dreier dette seg om ca. kr 300.000.- En har også hentet inn betydelige midler i gaver til Steinfjorden Montessorilag.

Fristen for å sende søknad om å få starte privat skole er 1. april hvert år. Og i slutten av april 2013 sendte Eltoft Montessoriskole AS sin søknad om å få lov til å starte privatskole. Utdanningsdirektoratet har ett – 1 års behandlingstid og det tidligste tidspunkt vi da kan starte vår privatskole er da pr. 20. august 2014.

Den viktigste praktiske premiss for å få starte privatskole er at vertskommunen er positiv til etablering av privat skole. Vestvågøy kommunestyre har uttalt seg positiv til dette og har sogar vedtatt å selge skolen til Eltoft Montessoriskole AS for kr. 1.

Staten setter en del premisser for at skolen skal bli godkjent. Bl.a. må minst 50% av lærerne være godkjente Montessoripedagoger når skolen starter opp. Eltoft Montessoriskole AS har derfor vedtatt å sende 3 lærere på denne utdanningen allerede sommeren 2013. Tanken er at disse skal være på plass og godkjent ved oppstart 2014 og 1 av dem i 2015. Rekruttering av rektor, pedagogisk personell og øvrig personell som vi trenger tilknyttet skolen vil starte ved årsskiftet 2013/2014, slik at planlagt oppstart kan skje høsten 2014.

Styret i Eltoft Montessoriskole AS ønsker å drive ei skole med sterk lokal forankring. Vi har mange spennende planer som vi skal utvikle i perioden frem til august 2014. I denne perioden frem til skolestart ønsker vi at skolen skal benyttes i størst mulig grad. Utleie av skolen til turngruppe, minior/junior og kulturskole skal være gratis også i det videre. Det vil også være mulig å leie skolen til selskapelige sammenhenger,

Nå i 2022 er vi 13 ansatte og 56 elever.

Visjon

Eltoft Montessoriskole AS skal gi elevene lærelyst for livet.

Hovedmål

Eltoft Montessoriskole AS bruker aktivt de ressursene som vi har i vårt nærmiljø, som er Steinfjorden.

Vi samarbeider med Marielle om skolehagen på Saupstad, og vi planlegger å utvikle samarbeidet med surfemiljøet på Unstad.

All aktivitet i regi av skolen skal være preget av respekt og vennlig tilnærming.