Om oss

Tidligere stortingsmann Søren Fredrik Voie (H) fra Vestvågøy oppfordret allerede i desember 2002 foreldrene ved Eltoft skole til å starte privatskole, for å unngå de årlige truslene om nedleggelse. Voie mente privatskolene kunne være et korrektiv og en inspirasjon for offentlig skole.

Høsten 2012 ble dette på nytt aktualisert ved at rådmannen i Vestvågøy kommune foreslo å legge ned Eltoft og Opdøl skoler.

På denne bakgrunn er arbeidet med å realisere Montessoriskole på Eltoft startet. Vi har etablert driftsselskap som er registrert i Brønnøysundregisteret. Selskapet heter Eltoft Montessoriskole AS. Det er 100% eid av Steinfjorden Montessorilag.
Ved at to private non profit-organisasjoner overtar driften av Eltoft skole, vil en bidra til å redusere trykket i den kommunale økonomien, samtidig som en opprettholder et attraktivt omland til Leknes. Bygda vår Steinfjorden har så langt vært en attraktiv plass for både unge og eldre å bosette seg. Dette har vi sett ved at det stadig er mennesker som vil etablere seg her med hele sin familie. Noen velger å bygge nytt hus, andre kjøper seg et hus som allerede står her. Vår påstand er at skolen er «hjertet» i denne bygda, og en forutsetning for videre utvikling av bygda vår. Når Vestvågøy kommune ikke lenger hadde økonomi til å drive skolen videre, har bygda tatt den utfordringen det er å starte privatskole. For oss var det eneste alternativet i så måte å starte opp en Montessoriskole.

 

Nettstedet Eltoft Montessoriskole skal bringe informasjon og hjelp for de som skal søke opptak og bruke skolen.
Gjennom dette nettstedet vil dere finne nødvendig hjelp, info og dokumenter. Vi ønsker dere lykke til og send oss gjerne noen ord eller spørsmål dere måtte ha.

Nettstedet har også egen link (på alle artikler) mot facebook – hvis dere vil dele denne nyheten sammen med oss. Slik sett vil flere se vår nyhet og budskapet når frem.

 

 

(Foto: Vestvågøy kommune eiendomsdrift KF)

Eltoft Montessoriskole AS låner betydelige midler av lokalt næringsliv og privat personer, for å forskuttere nødvendige kostnader for å starte opp høsten 2014. Samlet dreier dette seg om ca.
kr. 300.000. En har også hentet inn betydelige midler i gaver til Steinfjorden Montessorilag.

Fristen for å sende søknad om å få starte privat skole er 1. april hvert år. Og i slutten av april 2013 sendte Eltoft Montessoriskole AS sin søknad om å få lov til å starte privatskole. Utdanningsdirektoratet har ett – 1 års behandlingstid og det tidligste tidspunkt vi da kan starte vår privatskole er da pr. 20. august 2014.

Den viktigste praktiske premiss for å få starte privatskole er at vertskommunen er positiv til etablering av privat skole. Vestvågøy kommunestyre har uttalt seg positiv til dette og har sogar vedtatt å selge skolen til Eltoft Montessoriskole AS for kr. 1.

Staten setter en del premisser for at skolen skal bli godkjent. Bl.a. må minst 50% av lærerne være godkjente Montessoripedagoger når skolen starter opp. Eltoft Montessoriskole AS har derfor vedtatt å sende 3 lærere på denne utdanningen allerede sommeren 2013. Tanken er at disse skal være på plass og godkjent ved oppstart 2014 og 1 av dem i 2015. Rekruttering av rektor, pedagogisk personell og øvrig personell som vi trenger tilknyttet skolen vil starte ved årsskiftet 2013/2014, slik at planlagt oppstart kan skje høsten 2014.

Styret i Eltoft Montessoriskole AS ønsker å drive ei skole med sterk lokal forankring. Vi har mange spennende planer som vi skal utvikle i perioden frem til august 2014. I denne perioden frem til skolestart ønsker vi at skolen skal benyttes i størst mulig grad. Utleie av skolen til turngruppe, minior/junior og kulturskole skal være gratis også i det videre. Det vil også være mulig å leie skolen til selskapelige sammenhenger,

Nå i 2020 er vi 14ansatte og 56 elever.

Fil: Størrelse: Last ned:
skoleplass vinter 135 KB Last ned
mat på uteskole 267.06 KB Last ned
eltoft stafett III 256.69 KB Last ned
lekeapparat ii 1.25 MB Last ned