Utleie av skolen

Utleie gjelder kjøkken og gymsal samt toeletter.

Vi har dekktøy og servise til 100 peroner.

Utleiereglement Eltoft Montessoriskole pr 18.10.21

Adresse:
Eltoft Montessoriskole AS Indre Steinfjordvei 151, 8360 Bøstad

Org.nr. 911742578 – Bankgiro:4589.16.75090