Skolen har fått tittelen «Helsefremmende skole»

Ut fra det vi gjør og har av rutiner på når det gjelder:

Fysisk aktivitet

kosthold

psykososialt arbeid

Fysisk miljø

Forankring og medvirkning 

Årshjul (evaluering av virksomheten)

Helsefremmende undervisning

Har vi av Nordland Fylkeskommune fått tittelen helsefremmende skole.