Skoleruta for skoleåret 2019-2020 er klar. Som tidligere avspaserer elevene siste skoledag før juleferie og sommerferie

Som tidligere avspaserer elevene siste skoledag før jul og siste skoledag før sommerferien.

Dette siden vi har avslutningene om ettermiddagen.

I tillegg vil skolen ha en ettermiddagsøkt i forbindelse med åpen dag, som vil gi avspasering.

 

 

Skoleruta 2019-2020