Søk skoleplass skoleåret 2021-2022

En elevplass for skoleåret 2020-2021 koster kr. 0. Elevens skoleplass ansees gjensidig bekreftet når Eltoft Montessoriskole AS har bekreftet at barnet ditt har fått plass ved skolen.

Det påløper matpenger på kr. 375 pr. elev pr. måned pluss 25 i faktureringsgebyr. Det vises for øvrig til våre Inntaksregler for Eltoft Montessoriskole AS
Begge foreldre er ansvarlig for at matpengene blir betalt.
Oppsigelse av skoleplass skal sendes skriftlig. E-post kan benyttes.
Det er 3 måneders oppsigelse på skoleplassen.

Last ned søknadsskjema her: Søknadsskjema elevplass 2021-2022

Inntaksregler for Eltoft Montessoriskole AS