Vi har tatt inn søkere for skoleåret 22-23, men har enda ledige plasser. Løp og søk! Vi tar inn fortløpende.

Inntaksregler for Eltoft Montessoriskole AS

Søknadsskjema-elevplass-2022-2023

Utlysning skoleplass 22-23